Örnnästets Troj

Ägare

Mats Nygren, Borlänge

Troj 8 v, flyttar hem till sin nya familj

Troj 7 veckor gammal

Troj 17 dagar gammal