HD

   A

 B/C

   A

ED

  ua

  lbp

  ua

Mentalitet

 MH, gk MT

 MH, gk MT

 VG ökl, gk

ext.beskr.

Utst/ext.

 Uppfl. Lkl spår. gk lkl

sök. 1:a pris l.kl 2

Tävling

 MH, MT Uppfl. ur akl spår

 B/D

  ua

 MH

 IPO 1, utb.tecken.

Klicka här för att se valparnas stamtavla

och bilder på Molars Säpo

Fler bilder på S-kullen finns i Galleriet.

e. Molars Säpo